DENNÍ REŽIM

Orientační časy

6.00 – 8.00 – příchody dětí, hry a činnosti dle výběru dětí, postupné rozcházení s učitelkami do svých tříd

8.00 – 9.00 – individuální a skupinové činnosti s učitelkou dle potřeb dětí, spontánní hra, zahájení dne v kroužku, seznámení s programem dne, ranní cvičení, pohybové hry s pravidly, tělovýchovné chvilky

9.00 – 9.30 – hygiena, příprava na stolování, ranní svačina, hygiena, čištění zoubků

9.30 – 10.00 – didakticky cílené činnosti, řízené i spontánní činnosti s ohledem na vývojová specifika dětí, individuální potřeby a zájmy a možnosti těchto dětí

10.00 – 12.00 – pobyt venku s ohledem na vývojová specifika a možnosti dětí

12.00 – 12.30 – hygiena, příprava na stolování, oběd, hygiena

12.30-12.50 – odchody dětí po obědě

12.50-14.30 – mladší děti: poslech čtených i reprodukovaných pohádek, odpočinek, spánek dle potřeb dětí, klidové činnosti

12.50 – 13.45 – starší děti: poslech čtených i reprodukovaných pohádek, odpočinek, spánek dle potřeb dětí a klidové činnosti

13.45 – 15.00 – zájmová činnost dle třídních programů, pohybová chvilka

15.00 – 15.15 – hygiena, příprava na stolování, odpolední svačinka

15.15 – 17.00 – spontánní hra, pobyt venku dle počasí, postupné rozcházení dětí domů

Ptejte se, rádi Vám odpovíme.

Mateřská škola Sluníčko
Volejte +420 325 514 645